Fondul Viață pentru Nou-Născuți • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Fondul Viață pentru Nou-Născuți

Runda de finanțare a Fondului Viață pentru
Nou-Născuți s-a închis

Cele șase proiecte câștigătoare sunt în curs de implementare.

Calendarul rundei de finanțare

Deschiderea liniei de finanțare

Perioada transmiterii online a propunerilor de proiect

Termenul limită pentru trimiterea online a propunerilor de proiect

Verificarea conformității administrative, respectiv a eligibilității cererilor de finanțare

Evaluarea tehnico-financiară a proiectelor

Organizarea vizitelor în teren pentru a evalua starea actuală a secțiilor și compartimentelor de terapie intensivă neonatale vizate de proiecte, realismul proiectelor, precum și viabilitatea parteneriatelor

Selecția și publicarea proiectelor finale

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Proiecte câștigătoare

Proiectele care intră în etapa de contractare și implementare ca parte a
Fondului Viață pentru Nou-Născuți sunt:

Șansă la viață pentru nou-născuții din Botoșani

Fundația Salvați Copiii România
899.300 lei

Servicii medicale optime pentru nou-născuți

Fundația Comunitară Banatul Montan
650.000 lei

Viață pentru Nou-Născuți Mureș

Asociația Cristi Vasiliu
791.750 lei

Dotarea secției de terapie intensivă neonatală a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova cu echipamente medicale de înaltă performanță

Asociația Dincolo de Azi
868.418 lei

Prima respirație – Secția de neonatologie a Spitalului Județean Slatina

Asociația Culturala Flower Power
574.000 lei

Bine ai venit pe lume

Asociația Promt Maternity & Critical Care
252.430 lei

Juriu

Verificarea conformității administrative, respectiv a eligibilității cererilor de finanțare va fi asigurată de partenerul Asociația pentru Relații Comunitare.
Evaluarea tehnico-financiară a proiectelor va fi asigurată de membrii juriului, aceștia având experiență și expertiză relevantă și diversificată:

Dr. Cătălin Cîrstoveanu

Șeful secției de terapie intensivă neonatală a spitalului clinic de urgență pentru copii ”Marie Sklodowska Curie” București

Dr. Maria Stamatin

Șeful secției de terapie intensivă neonatală a spitalului clinic de obstetrică și ginecologie ”Cuza Vodă” Iași, Președinte al Asociației de Neonatologie din România

Dr. Monica Surdu

Medic specialist neonatolog, Secția de terapie intensivă neonatală a spitalului clinic județean de urgență ”Sf. Andrei” Constanța

Vlad Mixich

Expert politici de sănătate

Vlad Petreanu

Jurnalist, blogger

Irina Margareta Nistor

Președintele Onorific al Fundației Vodafone România

Angela Galeța

Directorul Fundației Vodafone România

Condelina Kilikidis

Membru în Consiliul Director al Fundației Vodafone România

Livia Dumitrescu

Membru în Consiliul Director al Fundației Vodafone România, Director Executiv Legal & Ethics Renault România

Mihnea Rădulescu

Membru în Consiliul Director al Fundației Vodafone România, Director Vodafone Business Unit

Dana Pîrțoc

Directorul Executiv al Asociației pentru Relații Comunitare

Dragoș Roșca

Membru în Consiliul Director al Asociației pentru Relații Comunitare, CEO Delta Asset Invest

Descrierea rundei de finanțare

Informații generale

Proiectele vizate au în vedere dotarea și modernizarea cu echipamente și aparatură medicale, cât și soluții de telemedicină, dar și acțiuni de renovare a spațiilor medicale pentru diagnosticarea, stabilizarea, tratamentul și transferul în condiții optime a pacienților nou-născuți cu afecțiuni medicale.

Proiectele vor adresa secțiile și compartimentele de neonatologie și de terapie intensivă neonatală din spitalele publice de specialitate obstetrică, ginecologie și neonatologie (UGON) de nivel de competență I și II.

Beneficiarii finali ai proiectelor sunt pacienții nou-născuți cu afecțiuni medicale din România.

Valoarea totală a Fondului este de 5.000.000 de lei, iar valoarea unui proiect poate fi cuprinsă între 250.000 de lei și maximum 1.000.000 de lei.

Pentru a sprijini efortul de modernizare a secțiilor și compartimentelor de neonatologie și de terapie intensivă neonatală, proiectele pot propune soluții de reabilitare a spațiilor tehnico-medicale, acolo unde acestea sunt degradate și incompatibile cu un act medical de calitate, în limita a maximum 20% din valoarea totală a proiectului.

Cofinanțarea (contribuția solicitantului de proiect și a partenerilor la finanțarea proiectului) este de minimum 10% din valoarea proiectului (contribuție financiară).

Durata proiectelor este între 6 și 14 luni, cu finalizare până cel târziu la data de 31 decembrie 2022.

Cine poate aplica?

Solicitanții de proiect eligibili sunt organizațiile neguvernamentale înființate legal, cu sediul în România, care își desfășoară activitatea conform prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru a primi finanțare, este obligatoriu ca solicitantul de proiect să facă dovada parteneriatului cu unitatea medicală pe care o vizează proiectul (de exemplu, spitalele publice de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie de nivel I și II care dețin secție sau compartiment de neonatologie și de terapie intensivă neonatală) și cu o autoritate publică care vine în sprijinul proiectului (de exemplu, consiliu local, consiliu județean, primărie, instituția prefectului, etc.).

Detalii privind eligibilitatea proiectelor și cerințele necesare propunerii de proiect pot fi găsite în Ghidul aplicantului sau la adresa de e-mail viatapentrunounascuti@arcromania.ro.

Dosarul de aplicație care va cuprinde propunerea de proiect și anexele aferente, va fi trimis la adresa de e-mail viatapentrunounascuti@arcromania.ro, termen limită 16 iulie 2021, ora 16:00.

Pași în depunerea aplicațiilor

Descarcă și documentează Ghidul aplicantului și anexele ce însoțesc proiectul (anexele 1 - 5)

Completează propunerea de proiect și anexele

Asigură-te că pachetul propunerii de proiect este complet și arhivat

Trimite prin e-mail propunerea de proiect și anexele completate la adresa viatapentrunounascuti@arcromania.ro până la 16 iulie 2021, ora 16:00

Pentru întrebări privind linia de finanțare, ne puteți contacta la adresa de e-mail viatapentrunounascuti@arcromania.ro

Întrebări frecvente

Fondul Viață pentru Nou-Născuți este o linie de finanțare nerambursabilă care adresează problema mortalității infantile în România prin perspectiva accesului la servicii medicale pentru nou-născuții cu afecțiuni medicale. Fondul urmărește, la nivel național, creșterea capacității secțiilor și compartimentelor de neonatologie și de terapie intensivă neonatală de a stabiliza, diagnostica, trata și transfera pacienții nou-născuți cu diferite afecțiuni medicale. Atenția principală a finanțărilor oferite în cadrul acestei de linii finanțare este acordată proiectelor ce urmăresc dotarea și modernizarea secțiilor și compartimentelor de neonatologie și terapie intensivă neonatală cu echipamente și aparatură medicală, inclusiv soluții de telemedicină, dar și renovări a spațiilor medicale.

Finanțările vor fi acordare proiectelor solicitate de organizațiile neguvernamentale înființate legal, cu sediul în România, care își desfășoară activitatea conform prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, doar în baza unui parteneriat între aceste organizații și unitatea medicală vizată de proiect (unități medicale UGON de nivel I și nivel II ce dețin secții sau compartimente de neonatologie și de terapie intensivă neonatală), respectiv cu o autoritate publică relevantă pentru proiect (de preferat instituții publice în subordinea cărora se află unitățile medicale, de exemplu, consiliu local, primărie, consiliu județean, instituția prefectului etc.).

Este important de reținut că unitatea medicală sau autoritatea publică nu pot avea calitate de solicitant de proiect.

ONG-ul poate avea calitate de solicitant de proiect, iar unitatea medicală și autoritatea publică pot avea rol activ de parteneri de proiect.

Da. Parteneriatul între ONG-ul cu rol de solicitant de proiect, respectiv unitatea medicală vizată de proiect și cu o autoritate/ instituție publică relevantă pentru proiect este o condiție obligatorie pentru evaluare și finanțare.

Da. Pot fi implicați și alți parteneri, dacă aceștia au un rol clar definit și activ în proiect, aducând plus valoare proiectului.

Aplicanții pot depune un singur proiect.

Da. Cofinanțarea financiară este de minimum 10% din valoarea totală a proiectului. 

Propunerile de proiect, împreună cu anexele ce însoțesc cererea de finanțare vor fi depuse prin e-mail la adresa viatapentrunounascuti@arcromania.ro până în data de 16 iulie 2021, ora 16:00. Recomandăm arhivarea documentației până la limita maximă de 10 MB. Proiectele depuse după această oră sau transmise printr-o altă modalitate, nu vor fi luate în considerare pentru evaluare. 

Mai multe detalii se găsesc și în ghidul aplicantului. 

În cazul în care un ONG are mai multe filiale, o singură filială poate depune o cerere de finanțare. În cazul în care mai multe filiale depun cereri de finanțare, organizația va fi nevoită să aleagă un singur proiect care va intra în etapa de evaluare. 

Lista proiectelor finale va fi publică și va putea fi consultată la adresa https://fundatia-vodafone.ro/finantare/fondul-viata-pentru-nou-nascuti. 

Puteți consulta ghidul aplicantului și sau ne puteți scrie la adresa de e-mail viatapentrunounascuti@arcromania.ro. 

Alături de noi este și Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), organizație care susține și dezvoltă din 2001 comportamentul filantropic în societatea românească, pentru a întări și dezvolta comunitățile noastre.

Scroll to Top