Finanțare • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Finanțări

Fundaţia Vodafone România finanţează organizaţii neguvernamentale care susţin proiecte în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale si voluntariatului, in beneficiul copiilor şi bătrânilor defavorizaţi social, economic sau fizic, persoanelor cu nevoi speciale.

Prin organizații se înțelege asociație, fundație sau federație, înregistrate legal în România conform Ordonanței 26/2000 și acreditate pentru acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară).

Finanțările se acordă în urma unor runde pe care Fundația Vodafone România le lansează și la care organizațiile pot aplica online pe acest site. Evaluarea aplicațiilor este realizată de către o echipă formată din membri ai consiliului de administratie și ai echipei fundației pe baza formularelor de aplicație completate de aplicant și a documentelor însoțitoare solicitate.

Aplicațiile primite în cadrul rundei de finanțare sunt evaluate de către un număr impar de jurați care acordă fiecărei aplicații un punctaj de la unu la cinci, iar evaluarea finală a aplicației este dată de media punctajelor primite.

Nu sunt eligibile proiectele care:
  • au deja alți finanțatori instituționali sau companii cu statutul de finanțator/ sponsor/ partener unic sau principal pe proiectul propus spre finanțare;
  • au beneficiari în afara României;
  • au ca scop exclusiv organizarea de campanii/ evenimente de strângere de fonduri, recepții, conferințe, călătorii, activități de cercetare, studii de fezabilitate;
  • susțin scopuri politice sau religioase;

Câteva dintre rundele de finanțare pe care Fundația Vodafone România le organizează anual sunt:

  • Connecting for Good – program strategic care se adresează proiectelor care vin în rezolvarea unei probleme în comunitate cu ajutorul tehnologiei;
  • Fondul pentru Fapte Bune – rundă destinată proiectelor în domeniile finanțate de Fundația Vodafone România;
  • Voluntar de profesie – program strategic care se adresează celor care doresc să facă o schimbare în cariera şi să se implice în activitatea unei organizaţii neguvernamentale.
Scroll to Top