februarie 23, 2015 • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

februarie 23, 2015

Helping children grow up through sport

11 year old Nico is in the 5th grade at the 55 middle school. He shares a small living space with his mother in the area of Republica, in improper conditions for what would constitute decent living. His mother never went to school and works as a cleaning lady for an apartment building. Up until the 4th grade, Nico didn’t do well in school, his low performance placing him in the high school abandonment risk category. The 5th grade was even harder for him, with the addedaccommodation difficulties.

The Real Madrid Foundation Social Football School was brought into being to help him and other children in the same situation from the 55, 67 and 22 schools from Bucharest. The project is supported by the Vodafone Foundation through the “Fund for Good Deeds” financing programme.

Citește mai multe

Îi ajutăm pe copii să devină oameni prin sport

Nico are 11 ani şi este elev în clasa a V-a la şcoala gimnazială nr. 55. Locuieşte împreună cu mama sa în zona Republica, într-un spaţiu restrâns, în condiţii improprii unui trai decent. Mama lui n-a fost niciodată la şcoală şi lucrează ca femeie de serviciu la o scară de bloc. Până în clasa a IV-a, Nico nu prea s-a descurcat la şcoală, rezultatele lui slabe plasându-l în categoria copiilor cu risc crescut de abandon şcolar. În clasa a V-a i-a fost şi mai greu, adaptarea fiind anevoioasă.

Pentru el, dar şi pentru alţi copii care se află în aceeaşi situaţie, de la şcolile 55, 67 şi 22 din Bucureşti, a luat naştere Şcoala Socială de Fotbal Fundaţia Real Madrid, pe care Fundaţia Vodafone România o sprijină în cadrul programului de finanţare „Fondul pentru Fapte Bune”.

Citește mai multe
Scroll to Top