Școală pentru o meserie – Școală pentru viață! • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Servicii Sociale

Școală pentru o meserie – Școală pentru viață!

Parteneri

Organizația Umanitară CONCORDIA

Localizare

Ploiești, Prahova

Buget

197.000 lei

Anul lansării

2018

Beneficiari

70 de tineri cu vârste între 17-27 de ani, din grupuri vulnerabile, instituționalizați, cu nivel redus de educație sau cu retard educațional / analfabetism funcțional.

Scopul Proiectului

Asigurarea de servicii sociale integrate pentru pregatire profesională, ocupațională și de viață independentă pentru tineri din categorii vulnerabile social.

Problema identificată

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială după vârsta de 18 ani reprezintă o categorie puternic vulnerabilă, expusă riscului de excluziune socială din cauza disponibilității reduse a serviciilor de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă. Lipsiți de sprijinul familiei și fără deprinderile pentru integrare socio – profesională, acești tineri nu beneficiază de servicii sociale, de consiliere și asistență și în același timp se confruntă și cu probleme legate de analfabetism funcțional și retard educațional, dizabilități și inechitate, lipsa competențelor, inclusiv cunoștiințe de bază pentru limbi străine și competențe digitale. Din cauza sistemului public de învățământ profesional, axat pe pregătirea teoretică, de multe ori absolvenții nu dispun de competențele practice necesare practicării unei meserii, acest minus fiind adesea semnalat și de către companiile angajatoare.

Soluția

  • Pregătire profesională practică și teoretică în 5 meserii pentru 70 de tineri din grupuri vulnerabile (bucătar, ospătar, brutar, tâmplar și lucrător în cultura plantelor);
  • Creșterea competențelor educaționale și pentru viață independentă pentru 70 de tineri din grupuri vulnerabile social;
  • Implicarea comunității și sensibilizarea cu privire la educația profesională a tinerilor din grupuri vulnerabile social.

Rezultate

  • Promovabilitate de minim 85% la evaluarea competențelor celor 70 de cursanți;
  • Colaborare cu cel puțin 10 organizații/ instituții / companii pentru informarea și selecția cursanților și pentru efectuarea de stagii de practică profesională;
  • Minimum 70% dintre absolvenții cursurilor ocupă un loc de muncă după finalizarea cursurilor;
  • Tinerii participanți la activitățile de educație non-formală au noi competențe educaționale și sociale pentru viața independentă, comunicare, lucru în echipă, încredere în sine, atitudine pentru a depăși o situație de discriminare, gestionarea propriilor resurse, autonomie crescută.
Scroll to Top