Școala din viitor • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Educație

Școala din viitor

Parteneri

Fundația Vodafone România 

Localizare

Național

Buget

320.000 euro (an 1)

Anul lansării

2021

Beneficiari

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani, părinți și profesori

Scopul Proiectului

Identificarea unei metode de educare inovatoare care să îi ajute pe copii să se adapteze într-o societate digitală în continuă evoluție, să descopere posibilitățile oferite de lumea digitală, dar mai presus de toate, să le arate că au puterea să fie creatorii propriului viitor.

Problema identificată

Conform raportului „Cititorii secolului 21: Dezvoltarea abilităților de alfabetizare într-o lume digitală” al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), la debutul pandemiei, 87% dintre elevii de 15 ani din România aveau atât o conexiune la internet acasă, cât și un computer pe care îl puteau folosi pentru activitățile școlare. Aceasta reprezintă o creștere de 56 de puncte procentuale comparativ cu ​​2006, dar ne situează ușor sub media OECD, de 89%.

44% dintre elevii din România au raportat că au fost instruiți la școală cu privire la modul în care pot recunoaște informațiile părtinitoare, comparativ cu media OECD de 54%.

Totodată, elevii din medii sociale defavorizate din România au declarat în proporție similară cu elevii din medii favorizate că sunt instruiți la școală cum să recunoască informațiile părtinitoare. În țările OECD, procentul în cazul copiilor din medii favorizate este cu 8% mai ridicat.

Totuși, elevii din România au obținut cu mult sub media OECD în ceea ce privește stăpânirea unor strategii de citire pentru a înțelege și a memora un text, pentru a scrie un rezumat și pentru a evalua credibilitatea surselor. Cunoașterea acestor strategii – în special a celor de evaluare a credibilității surselor – este puternic asociată cu performanța generală a lecturii.

 

Europa rămâne în urmă în privința pregătirii tinerilor pentru era informațională digitală

 

În contextul infodemiei COVID-19 – un termen utilizat de Organizația Mondială a Sănătății pentru a descrie abundența de informații diseminate despre criza sanitară, raportul arată că numai jumătate (54%) dintre elevii europeni sunt instruiți să recunoască o informație părtinitoare și doar unul din 10 disting între fapte și opinii. 

Accesul elevilor la tehnologii digitale și instruire diferă de la țară la țară, dar și între elevii provenind din medii socio-economice diferite. Șansele ca elevii din Australia, Canada, Danemarca și Statele Unite să fie instruiți pentru depistarea informațiilor părtinitoare sunt de două ori mai mari prin comparație cu elevii din Israel, Letonia, Republica Slovacă, Slovenia și Elveția.

Raportul indică un decalaj digital și în cazul elevilor provenind din medii defavorizate. Cu excepția Portugaliei și a Ungariei, elevii din medii defavorizate au fost semnificativ mai puțin expuși la instruire cu privire la validarea informațiilor primite. În Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg și Suedia, această diferență a depășit 15 puncte procentuale, indicând diferențe majore în accesul la educația digitală.

Soluția

Pentru a pregăti tinerii și a-i ajuta să prospere într-o societate digitală, fundațiile Vodafone din Germania, Ungaria, Olanda, Portugalia, România, Spania și Turcia au anunțat o nouă inițiativă educațională paneuropeană care are ca scop instruirea elevilor și a educatorilor în utilizarea creativă și critică a tehnologiilor digitale. Educatorii din mediul școlar și extrașcolar vor avea la dispoziție materiale de învățare și predare. Lucrând îndeaproape cu partenerii locali, inițiativa asigură o abordare adaptată pentru a încuraja educația inovatoare și echitabilă în fiecare țară.

Local, Fundația Vodafone România a creat scoaladinviitor.ro, un program educațional dedicat fetelor și băieților cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, menit să le formeze abilitățile digitale necesare atingerii propriului potențial maxim. Programul se desfășoară în medii diferite, atât în urban, cât și-n rural, și se bucură de aceeași bază comună solidă, metodologia „Școala din viitor”. Aceasta a fost concepută de către Fundația Vodafone Spania și Universitatea din Salamanca în cadrul programului “DigiCraft”.

Metodologia este concepută pentru a parcurge cele cinci domenii de competență definite în cadrul DigComp, atât cu băieți, cât și cu și fete, identificând ce abilități specifice trebuie să își dezvolte aceștia și stabilind obiective specifice pentru fiecare interval de vârstă.

Aceasta se bazează pe învățarea în echipă și încurajează participarea activă a elevilor prin jocuri și experimente, într-un context care le stimulează curiozitatea, creativitatea și dezvoltarea emoțională pozitivă.

Copilul este plasat permanent în centrul învățării, prezentându-i-se abilitățile digitale într-un mod inedit și atractiv, prin utilizarea tehnologiilor emergente. Respectul pentru mediu, reciclarea și utilizarea responsabilă a dispozitivelor sunt alte tendințe promovate de acest program.

De asemenea, se urmărește armonizarea lumii digitale cu cea analogică, propunându-se activități care nu se bazează doar pe utilizarea dispozitivelor electronice, ci implică și dezvoltarea abilităților motorii și cognitive, a gândirii logice și a muncii în echipă.

Rezultate

În primul an de lansare, peste 25.000 de copii, părinți și cadre didactice din România vor fi instruiți în utilizarea creativă și critică a tehnologiilor digitale și își vor dezvolta abilitățile digitale.

Peste 100 de lecții din zona noilor tehnologii, siguranța pe internet sau programare sunt puse gratuit la dispoziția publicului larg.