Recuperare inteligentă prin tehnologie • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Servicii Sociale

Recuperare inteligentă prin tehnologie

Parteneri

Fundația Motivation România

Localizare

Ilfov, Sibiu

Buget

125.418 lei

Anul lansării

2015

Beneficiari

154 persoane cu LM și alte dizabilități locomotorii, cu situație materială precară.

Scopul Proiectului

1. Facilitarea accesului la o recuperare medicală corectă și eficientă pentru persoanele cu leziuni medulare și alte dizabilități locomotorii, prin achiziționarea unui sistem tehnologic inovativ care are la bază conceptul de recuperare prin joc MIRA (întărirea musculaturii, creșterea flexibilității sau chiar redobândirea funcționalității anumitor părți ale corpului). Încurajarea utilizării acestui sistem în centrele de recuperare din România prin demonstrații practice în 5 astfel de centre și prin promovarea și testarea sistemului în rândul noilor beneficiari Motivation (aproximativ 40 de persoane identificate în timpul Caravanei Mobilității 2015). Instalarea sistemului în 2 dintre Centrele de Viață Independentă Motivation de la nivel regional.
2. Facilitarea accesului la un diagnostic corect și eficient al infecțiilor aparatului urinar pentru pacienții cu LM și cu alte dizabilități locomotorii din zona București – Ilfov prin actualizarea sistemului de urodinamică (achizitionare software și consumabile) aflat în proprietatea Fundației Motivation din anul 2003 și care funcționează în cadrul Centrului de Viață Independentă din localitatea Bragadiru, judetul Ilfov.

Problema identificată

Conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice la data de 12.12.2012, în România locuiesc 710.179 de persoane cu dizabilități. Dintre acestea, 153.147 sunt persoane cu dizabilități fizice, inclusiv cu leziuni medulare si alte dizabilități locomotorii. Datorită naturii dizabilității lor, aceste persoane au în mod frecvent o stare de sănătate precară, fiind expuse unor complicații medicale care, neadresate corespunzător, le pot pune viața în pericol. Pentru a rămâne sănătoase și a se bucura de o viață implinită, ele au nevoie de acces permanent la servicii medicale corespunzătoare.

Două dintre zonele medicale care influențează în mod decisiv calitatea vieții persoanelor cu dizabilități locomotorii le reprezintă zona serviciilor medicale de reabilitare, respectiv zona serviciilor medicale urologice. Dacă în cazul serviciilor de reabiliate vorbim de posibilitatea asigurării nivelului maxim de funcționare, precum și de cel mai înalt grad posibil de independență a persoanei, în cazul serviciilor urologice vorbim de evitarea unor complicații care pot duce chiar la deces. Afecțiunile urologice reprezintă una dintre principalele afecțiuni secundare care afectează persoanele cu mobilitate redusă.

În ciuda nevoii stringente de acces la aceste tipuri de servicii medicale al persoanelor cu dizabilitati locomotorii, datele existente indică un acces dificil, generat fie de lipsa de disponibilitate a serviciilor (un pacient trebuie să aștepte în medie 11.8 săptămani pentru a putea începe lucrul cu un fizioterapeut), fie de costuri ridicate implicate . Pe lângă aceasta, tratamentul medical din centrele de recuperare este de multe ori demotivant, datorită rutinei dar și a dificultății și durerii care îl însoțește uneori.

În ceea ce privește accesul la serviciii urologice, deși gradul de disponibitate al acestora poate fi considerat unul optim, costul accesării poate rămâne, alături de lispa de conștientizare, unul dintre factorii care fac ca în țările cu venituri mici, afecţiunile secundare, inclusiv cele urologice, să rămână principala cauză a deceselor premature ale persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Soluția

Prin jocurile MIRA pacienții/beneficiarii ar fi motivați spre o recuperare mult mai facilă.

Pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme, Fundația Motivation România oferă prin proiectul de față acces gratuit la servicii de recuperare medicală, respectiv servicii de diagnosticare ale funcționalității aparatului urinar pentru aproximativ 150 de persoane cu dizabilități locomotorii cu situație materială precară.

Rezultate

Prin implementarea proiectului se îmbunătățeşte sănătatea persoanelor cu leziuni medulare (LM) și alte dizabilități locomotorii din ţară, prin utilizarea de sisteme tehnologice inovative privind recuperarea medicală și diagnosticarea eficientă a afecțiunilor aparatului urinar, unul dintre principalele sisteme ale organismului uman afectat de complicații medicale în cazul persoanelor cu mobilitate redusă.

  • 104 persoane cu LM și alte dizabilități locomotorii, cu situație materială precare, participă la programe de recuperare medicală cu ajutorul sistemului MIRA instalat în 2 dintre Centrele de Viață Independentă ale Fundației Motivation de la nivel regional.
  • 50 de persoane cu LM și alte dizabilități locomotorii, cu situație materială precară, primesc servicii tehnologizate de diagonsiticare a funcționalității aparatului urinar cu ajutorul unui aparat de urodinamică aflat în Centrul de Viață Independentă Motivation din localitatea Bragadiru, Ilfov.
  • În 5 Centre de Recuperare de la nivel regional s-au făcut prezentări ale sistemul MIRA în vederea includerii acestuia pe viitoare în lista de servicii oferite: Spitalului Clinic Filantropia din București, Spitalului Municipal Mangalia Secția de Recuperare Traumatologică, Vertebro-Medulară și Neuromotorie, Spitalului de Recuperare Sofianu din Râmnicu Vâlcea, Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar-Arseni” din București și Centrul Arnsberg din Alba Iulia.
  • 40 de noi beneficiari identificați în cadrul Caravanei Mobilității 2015 sunt familiarizați cu beneficiile sistemului MIRA ca urmare a promovării și testării acestuia.
Scroll to Top