Investigăm și înțelegem Fizica • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Educație

Investigăm și înțelegem Fizica

Parteneri

Centrul de Evaluare și Analize Educaționale (CEAE)

Localizare

Național

Buget

112.000 de lei

Anul lansării

2021

Beneficiari

Profesori și elevi de gimnaziu

Problema identificată

Conform testării PISA din 2015, analfabetismul științific în rândul elevilor era de 38,6%, iar testarea din 2018 arăta că procentul crescuse la 44%. Prezumţia de la care a plecat intervenţia CEAE (Centrul de Evaluare și Analize Educaționale) a fost că nivelul scăzut de alfabetizare ştiinţifică depinde în mare măsură de metodele de predare-învățare folosite la clasă. Calitatea scăzută a programelor școlare a făcut ca mulţi elevi, neînţelegând temele discutate la ore, să îşi piardă în timp interesul pentru materiile predate.

Soluția

Pentru materia Fizică, CEAE propune o soluție care să crească nivelul de pregătire al elevilor români la științe exacte prin trecerea de la metodele de predare deductive la cele inductive. Comisia Europeană a recomandat această metodologie țărilor din UE încă din 2007, cea mai des utilizată metodă inductivă la științele exacte fiind „inquiry based-learning” (IBL). Aceasta este și metoda propusă profesorilor în cadrul programului Fizica Altfel.  

Prin utilizarea de către profesori a metodei investigației, elevilor li se cere să descopere singuri explicațiile fenomenelor discutate la ore, profesorii având doar un rol de facilitatori în acest proces. Rezultatele asupra elevilor sunt următoarele: 

a) reușesc să înțeleagă mai în profunzime temele din programă;
b) văd legătura Fizicii cu viața de zi cu zi și își formează mecanisme de raționare care îi ajută și în situații pe care le întâlnesc în afara sălii de clasă;
c) le crește interesul pentru Fizică, aceasta devenind „materia preferată” pentru mulți dintre ei. 

Mai mult, introducerea paradigmei IBL în predarea științelor exacte conduce și la dezvoltarea unor abilități care au o importanță tot mai mare pentru angajatori: gândirea critică, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme non-standard, evaluarea riscurilor, capacitatea de a lua decizii și abilitatea de a lucra în echipă.

Rezultate

Platforma https://www.fizicaaltfel.ro/ prezintă materiale digitale interactive integrate în GSuite:

  • 90 de fișe de lucru dinamice pentru elevii de gimnaziu
  • 60 de experimente noi, filmate pentru elevii de gimnaziu
  • 10 planuri de lecţii pentru profesorii de gimnaziu

Peste 1.000 de profesori de Fizică şi peste 200.000 de elevi de gimnaziu folosesc materialele proiectului.

Scroll to Top