Împreună pentru Şcoală, la Casa Cristina! • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Educație

Împreună pentru Şcoală, la Casa Cristina!

Parteneri

Organizația Umanitară CONCORDIA

Localizare

Ploiești, Prahova

Buget

220.152 lei

Anul lansării

2015

Beneficiari

36 de copii şi 25 de adulţi de etnie romă din Ploieşti, provenind din familii sărace.

Scopul Proiectului

Prevenirea abandonului, reducerea absenteismului şcolar şi îmbunătăţirea activitătii şcolare a copiilor din cartierul Mimiu din Ploieşti, jud. Prahova.

Problema identificată

În cartierul de periferie Mimiu din Ploieşti, peste 90 % din populaţia rezidentă este de etnie romă. Sunt familii sărace care, în mare parte, trăiesc în condiţii mizere. O parte dintre copiii care locuiesc aici nu au mers niciodată la şcoala, iar ceilalţi prezintă un risc crescut de abandon şcolar. Conform informaţiilor publicate de Inspectoratul Şcolar Prahova, cei mai mulţi copii care au abandonat şcoala în anii 2013-2014 provin din ciclul primar (119 cazuri) şi din cel gimnazial (212 cazuri). Această situaţie este cauzată de faptul că majoritatea părinţilor nu au un loc de muncă, iar condiţiile în care locuiesc sunt insalubre. Pe lângă nevoile de bază ale copiilor (hrană, îmbrăcăminte), o problemă majoră cu care aceştia se confruntă o reprezintă şi traumele psihice, sau pe fond afectiv care generează probleme de comportament.

Soluția

Pentru a-şi îmbunătăţi frecvenţa şi rezultatele şcolare, copiii din Mimiu sunt ajutaţi la temele şcolare, sunt implicaţi în activităţi extraşcolare cu rol educativ şi sprijiniţi prin şedinţe de consiliere şi terapie. Deoarece în aceste familii asigurarea hranei este o problemă, la Centrul de Zi Casa Cristina copii beneficiază zilnic de o masă caldă, de multe ori aceasta fiind singura pe care o primesc.

De asemenea, sunt asigurate servicii de consiliere şi informare pe diverse teme (igienă personală, şcolarizare, găsirea unui loc de muncă) pentru cel puțin 25 de membri adulţi ai familiilor copiilor beneficiari din centru.

Scroll to Top