Educație fără bullying • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Servicii Sociale

Educație fără bullying

Parteneri

Asociația Părinților Isteți

Localizare

Național

Buget

260.000 lei

Anul lansării

2022

Beneficiari

Elevi, cadre didactice şi părinţi care se confruntă cu situaţii de violență de orice fel în rândul elevilor

Problema identificată

API a demarat în 2017 o campanie strategică națională de conștientizare, prevenire și combatere a bullyingului, ca soluție pentru crearea unui mediu propice învățării și dezvoltării în care copiii să poată crește sănătoși fizic, emoțional și psihic.

Ca urmare, definiția bullyingului a fost legiferată în 2019, iar intervenția în situații de  bullying a fost reglementată prin norme metodologice în 2020. În prezent, aceste norme sunt insuficient cunoscute și aplicate de către persoanele implicate (profesori, părinți, elevi etc.) și este nevoie de acțiuni susținute de conștientizare în acest sens.  

Bullyingul se petrece de multe ori în absența profesorului. Alteori, dascălii nu consideră anumite agresiuni că fiind acte de bullying, nu le acordă importanță și, prin urmare, fenomenul ia amploare și devine dificil de gestionat. Mai mult, când au de gestionat situații de bullying, profesorii se simt neajutorați. Bullyingul nedescoperit la timp și fară o intervenție corectă produce consecințe dezastruoase, copiii implicați putând fi afectați emoțional foarte grav (până la depresie și chiar suicid).

Soluția

Dezvoltarea unei aplicații de mobil care să furnizeze informații elevilor, părinților și profesorilor, cu privire la modul în care poate fi interpretat corect un act de bullying și să ofere soluții pentru corectarea acestuia, cu scopul final de a ajuta la îmbunătățirea calității vieții copiilor.

Prin folosirea acestei aplicații se urmărește reducerea numărului și intensității actelor de violență psihologică – bullying în rândul copiilor, rezolvarea mai rapidă și mai corectă a cazurilor de bullying, prevenirea violenței de orice fel în rândul elevilor. Aplicația va încuraja incluziunea socială a elevilor/persoanelor cu risc (apartenente ale unor etnii minoritare, victime ale diferenței de gen, persoane cu nevoi speciale sau cu statut social defavorabil) prin creșterea empatiei elevilor cu risc de a deveni agresori, prin creșterea stimei de sine a elevilor cu risc de a fi victime și prin încurajarea martorilor să intervină în cunoștință de cauză.

Rezultate

  • Dezvoltarea unei aplicații de mobil originale, relevante și funcționale pentru grupul țintă vizat, ce va fi folosită că instrument de orientare și educare
  • Realizarea a 60 de materiale video despre bullying și cyberbullying, structurate pe categorii de vârstă
  • Formarea a 1.000 de profesori de clasele I – VIII în vederea depistării bullyingului
  • Formarea a 200 de elevi-ambasadori anti-bullying
  • Acțiuni de conștientizare privind bullyingul în rândul unui număr de 120.000 de elevi și 20.000 de părinți și cadre didactice

Demo Aplicație Educație fără bullying

Play Video
Scroll to Top