DARA • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Sănătate

DARA

Parteneri

Asociația Dăruieşte Aripi

Localizare

Dobrogea, Muntenia

Buget

250.000 lei

Anul lansării

2022

Beneficiari

Copii diagnosticați cu cancer şi alte boli cronice grave din România

Problema identificată

Capacitate de oferire a servicii de îngrijire medicală la domiciliu și /sau paliative este infimă față de nevoi, mai ales pentru copii care locuiesc în orașe mici sau în mediul rural. Din cauza numărului mic de centre  specializate și a nevoi de monitorizare și suport de-a lungul întregii vieți, majoritatea copiilor diagnosticați cu cancer şi alte boli cronice grave sunt privați de asistența calificata de care au nevoie din clipa în care ies pe poarta spitalului unde au fost tratați. Chiar și acolo unde există, furnizorii locali sunt reticenți în a-și asuma îngrijirea cazurilor cu patologii grave, mai ales pentru copii. În plus asistența în echipe multidisciplinare este aproape inexistentă în România, aducerea împreună a specialiștilor din domenii și spitale diferite fiind dificilă. 

Soluția

O soluție care poate transcende barierele de locație și comunicare este o platformă digitală personalizată conform tuturor specificațiilor internaționale caracteristice asistenței oncologice pediatrice, care încorporează standardele de diagnostic și tratament pentru fiecare etapă a bolii și care permite crearea de echipe multidisciplinare care să răspundă prompt nevoilor copilului, conform ghidurilor de bună practică medicală în vigoare, sub coordonarea și îndrumarea în timp real a medicilor de specialitate curanți, indiferent de locul unde se află copilulul.

Implementarea soluției va duce la reducerea numărului de deplasări pe care le efectuează familiile copiilor bolnavi pentru asistență medicală prin înlocuirea lor cu contacte la domiciliu/la distanță și, implicit, reducerea numărului de internări de control pe perioada inter-curativă și post-curativă. 

Rezultate

Rezultate așteptate în primul an după lansare:

  • Dezvoltarea unei soluții digitale integrate cu toate funcționalitățile necesare furnizării multidisciplinare a serviciilor medico-sociale pentru pacienții oncologici pediatrici
  • 20 de utilizatori ai platformei aflați în minimum două centre de oncologie pediatrică 
  • 100 de beneficiari din două regiuni ale țării 
  • Crearea unui set de standarde, proceduri și recomandări care să faciliteze replicarea și diseminarea modelului propus de servicii integrate
  • Elaborarea unui raport de referință pentru utilizarea integrată a datelor colectate prin platforma DARA cu instrumentele de supraveghere epidiomiologica – respectiv Registrul Național al Cancerelor la Copii;
  • 50 de persoane din rândul audiențelor relevante (profesioniști din sănătate, din domeniul social, medical, al ONG-urilor etc.) vor fi informate despre rezultate și instrumentele dezvoltate în proiect.
Scroll to Top