Creştem vieţi împreună • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Servicii Sociale

Creştem vieţi împreună

Parteneri

Asociația Mia’s Children

Localizare

Ilfov

Buget

112.112 lei

Anul lansării

2016

Beneficiari

40 de copii și tineri proveniți din medii sociale defavorizate, aflați în situație de risc social major

Problema identificată

Existența unui număr mare de copii aflați în situație de risc social și familial, generează nevoia ca aceștia să fie incluși în programele sociale astfel încât să se diminueze riscurile dramatice ale acestei categori atunci când vorbim de abandonul școlar, familial, traficul de persoane, prostituția, refugierea în consumul de alcool, droguri, etc.

Soluția

Asociația Mia’s Children a înființat Centrul de zi Mia’sChildren și Centrul rezidențial Casa Mia pentru a ajută copiii aflați în dificultate să își construiască vieți mai bune, departe de sărăcie, abuzuri, prostituție, abandon și droguri.

Programele asociației oferă acestor copii zilnic: transport la, și de la cursuri, hrană corespunzătoare, rechizite școlare și îmbrăcăminte adecvată, condiții de îmbunătățire a stării de sănătate și a igienei individuale, dezvoltare personală, accesul la forme de invătămant adecvate vârstei și nevoilor lor, consiliere, pregătirea temelor, cursuri de operare PC, lecții de pictură, muzică, sport, limbi străine și teatru.

Fiecare copil sau tânăr inclus în program beneficiază de drepturi egale, stabilite ca urmare a anchetei sociale și a identificării nevoilor sale reale cu ajutorul unui asistent social autorizat și, acolo unde este nevoie, cu ajutorul unui consilier juridic.

Efortul susținut al Centrului rezidențial Casă Mia urmărește ca toți copiii și tineri beneficiari ai asociației să ajungă la stadiul la care să se poată întrețină singuri și să nu mai fie dependenţi de ajutoare sociale, fiecare învățând și devenind un cetățean productiv care, la rândul lui, să poată efectua voluntariat în beneficiul altor persoane aflate în dificultate.

Datorită  incluziunii sociale tinerii și copiii de la Mia’s Children ajung să obțină rezultate bune și foarte bune în educație. Se dorește ca toți copiii să absolvească o formă de învățământ, să obțină o diplomă și un certificat de competențe profesionale.

Rezultate

Toți cei 40 de copii și tineri incluși în proiect beneficiază în egală măsură de programele, grija și atenția unui personal specializat și a volunatrilor care participă la derularea proiectului.

Nu în ultimul rând, copiii sunt sprijiniți pentru atingerea excelenței în: muzică, pictură, dans, sport, literatură, matematică, informatică, limbi străine, teatru.

Scroll to Top