Aproape Adult • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Servicii Sociale

Aproape Adult

Parteneri

Asociația The Social Incubator

Localizare

Argeș, Dâmbovița, Prahova

Buget

164.000 lei

Anul lansării

2020

Beneficiari

96 de tineri ajunși la vârsta majoratului care provin din sistemul de protecție socială

Problema identificată

Potrivit datelor INS, DGASPC și ANPDCA , în 2018, numărul tinerilor cu vârsta între 16 si 26 de ani îngrijiți în sistemul rezidențial de protecție a copilului era de aproximativ 4.000 persoane și 1 din 5 copii din sistemul de îngrijire rezidenţială, cu vârste între 15 şi 27 de ani, şi-a petrecut întreaga viaţă într-o instituţie. Una dintre categoriile de tineri cele mai afectate aflate în risc de excluziune socială o reprezintă tinerii care părăsesc sistemul de protecție sau care se află încă în cadrul acestuia. Aceștia se confruntă cu o serie de probleme: slaba dezvoltare sau chiar lipsa abilităților de viață independentă, probleme emoționale, probleme de comportament, lipsa competențelor necesare integrării pe piața muncii, nivel scăzut de educație, lipsa locuinței.

Soluția

Aproape Adult vizează integrarea socială și profesională a tinerilor instituționalizați, și răspunde atât componentei educaționale (prin facilitarea accesului la programe de educație non-formală), cât și la componenta de securitate socială (prin îmbunătățirea calității vieții) prin oferirea de soluții pentru dobândirea de competențe, reducerea decalajelor cauzate de acces diferit la resurse, medii și contexte de învățare și creșterea mobilității sociale pe termen lung.

Rezultate

  • 5 ateliere de cunoaștere la care au participat 55 de tineri care au învățat ce sunt emoțiile, care este rolul lor, care sunt modurile în care le pot înțelege mai bine și gestiona într-un fel mai eficient;
  • 38 de tineri au luat parte la activității de consiliere vocațională și consultanță individuală pentru dezvoltarea profesională;
  • 51 de voluntari cu profiluri profesionale diverse (avocați, traineri, IT, management financiar, pilot de elicopter etc.) s-au înscris în activitatea de mentorat pentru tineri și au participat la sesiuni de formare, de cunoaștere a beneficiarilor și au început sesiunile 1:1;
  • vizite exploratorii la agenți economici din regiune, care și-au manifestat interesul de a angaja tineri din grupul țintă sau evenimente de tip Ziua Carierei (2 vizite per regiune)
Scroll to Top