Politică de salvgardare • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine
Fundația Vodafone România recunoaște că bunăstarea tuturor copiilor și a adulților vulnerabili este de o importanță capitală. Toți copiii și adulții vulnerabili, indiferent de vârstă, handicap, gen, moștenire rasială, credință religioasă, orientare sau identitate sexuală, au dreptul la o protecție egală față de toate tipurile de vătămare sau abuzuri.

Fundația și oricine lucrează pentru noi sau împreună cu noi are responsabilitatea de a promova și de a proteja bunăstarea copiilor și a adulților vulnerabili în toate activitățile pe care le întreprindem. Nu vom tolera nici un comportament abuziv sau exploatator din partea angajaților sau a altor persoane implicate în derularea programelor noastre.

Fundația trebuie să evalueze orice eveniment sau activitate pe care o angajează în mod direct, din perspectiva eventualei participări a copiilor sau a persoanelor vulnerabile, și să instituie proceduri adecvate de salvgardare a acestora.

Citește aici politica de salvgardare a Fundației Vodafone România în formă integrală.

Dacă ai cunoștință de situații în care politica de salvgardare a fost încălcată, te rugăm să ni le comunici aici folosind codul de acces: Vodafone.

Scroll to Top