Fondul pentru Fapte Bune: Mai sunt doar 6 zile pentru înscrieri

Fondul pentru Fapte Bune: Mai sunt doar 6 zile în care puteți aplica!

Mai sunt doar  zile în care puteți aplica la Fondul pentru Fapte Bune, programul nostru de  finanțări de tipul  “cerere de propuneri”.

Acest program se adresează organizaţiilor neguvernamentale (asociaţii, fundaţii sau federaţii) care doresc să deruleze proiecte menite să îmbunătăţească domeniile educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale. Fiecare proiect ales pentru finanţare în cadrul acestui proiect poate beneficia de maximum 70.000 de euro.

La această rundă de finanţări pot avea acces toate organizaţiile neguvernamentale înregistrate legal în România. Înscrierea aplicaţiilor se face exclusiv online, pe site-ul vodafone.grantwizard.ro. Tot aici sunt disponibile informaţii detaliate privind procesul de înscriere, regulamentul de participare, criteriile de selecţie, precum şi calendarul rundei de finanţare.

Proiectele eligibile pot acoperi zone diverse, cum ar fi, de exemplu: creşterea calităţii serviciilor medicale într-o instituţie medicală, îmbunătăţirea accesului la educaţie şi servicii publice de asistenţă medicală pentru categoriile defavorizate, creşterea calităţii procesului de învăţământ, prevenirea abandonului şcolar şi familial sau oferirea de servicii sociale pentru categorii defavorizate.

Scroll to Top