Consiliere școlară gratuită pentru 150 de elevi din mediul rural, din județul Iaşi • Fundația Vodafone România - e normal sa facem bine

Consiliere școlară gratuită pentru 150 de elevi din mediul rural, din județul Iaşi

Iaşi, 12 aprilie 2016 – Fundația Serviciilor Sociale Bethany a derulat un program de orientare și consiliere școlară pentru 150 de elevi din Școala Gimnazială Liteni și din Liceul Tehnologic Vlădeni, județul Iași. Programul a constat în susținerea unor sesiuni de lucru pe tema educației cu metode interactive, desfăşurate în perioada septembrie 2015 – aprilie 2016. Acestea au avut loc în cadrul programului „Tu decizi! – Program de consiliere și orientare școlară pentru elevi din mediul rural” și au fost finanțate prin Proiectul „Investiții pentru comunități durabile” derulat cu sprijinul Fundației de Sprijin Comunitar Bacău în cadrul „Programului de Investiţii în Mediul Rural” al Fundația Vodafone România.

Activitățile prevăzute în cadrul programului de orientare și consiliere școlară au vizat creșterea capacității de adaptare școlară și de inserție socială a elevilor din cele două comunități rurale; sprijinirea elevilor pentru continuarea studiilor și luarea unor decizii bine informate asupra vieții profesionale; îmbunătățirea abilităților de comunicare și de socializare ale elevilor prin implementarea unui program de vizite la diverse companii, obiective cultural-artistice și turistice din județul Iași. Pentru atingerea scopului propus, în proiect au fost implicați și 50 de părinți și 15 cadre didactice, în cadrul unor sesiuni de informare și a unor ateliere de lucru pe tema creșterii șanselor la educație, integrare în mediul urban, sănătate și viitor profesional.

„Programul de consiliere și orientare școlară pentru elevii din mediul rural are un impact semnificativ asupra dezvoltării personale armonioase, firești a copiilor din învățământul gimnazial. Prin activitățile interactive desfășurate într-un cadru informal, sub formă de joc și dialog deschis, elevii îi descoperă pe semenii lor, dar, mai ales, se descoperă pe ei înşişi, își află puterile și slăbiciunile în ceea ce privește comunicarea și relațiile sociale. Un alt punct forte al acestui program este implicarea părinților. Discuțiile deschise între consilier și părinți îi ajută să înțeleagă comportamentul copiilor lor în perioada de debut a adolescenței și îi ghidează în comunicarea atât de necesară dintre părinți și copii,” a spus prof. Alina Amaximoaei, diriginte la clasa a VII-a, Școala Gimnazială din Liteni.

Proiectul “Investiţii pentru comunităţi durabile” face parte din Programul strategic de investiţie în mediul rural pe care Fundaţia Vodafone România îl derulează în toate judeţele ţăii şi care susţine devoltarea de proiecte în domeniile educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale necesare categoriilor defavorizate din satele şi oraşele mici din România. O descriere mai detaliată a acestor proiecte puteţi regăsi pe pagina: http://www.fsc.ro/programe/investitii-pentru-comunitati-durabile .

Despre Fundaţia Vodafone România

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească cu statut caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998. În cei 18 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România a finanţat peste 963 de programe în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale, având că beneficiari copii, tineri, bătrâni, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia Vodafone România a investit 23 milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele Fundaţiei se regăsesc pe fundatia-vodafone.ro, www.facebook.com/fundatiavodafone, http://fundatiavodafone-blog.ro.

Despre Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 21 de ani de activitate în România, programele noastre vizează în special prevenirea separării copilului de familia biologică, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii cu nevoi speciale sau care provin din medii dezavantajate şi nu în ultimul rând  promovarea voluntariatului ca modalitate de implicare în viaţa comunităţii.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: tel. 0722.335.689; 0232.278.535 sau e-mail: iasi@bethany.ro, persoana de contact: Diana Maria Păiuș, manager zonal al Fundației Serviciilor Sociale Bethany.

Read in english

Currently not available

Scroll to Top